NPI Residential Fund 1 – Sveriges första fastighetsfond som skapar avkastning på en vikande fastighetsmarknad

Nordic Property Investment Funds AB har startat upp en bredare fondportfölj inriktad på fastighetsmarknaden. Första fonden i portföljen, NPI Residential Fund 1 är en fastighetsfond inriktad på att skapa avkastning på en vikande bostadsmarknad.

Idén bakom NPI Residential Fund 1 är att förvärva kluster av nyproducerade men osålda bostadsrättslägenheter av bostadsutvecklare, hyra ut dem långsiktigt för att sedan sälja av när marknaden återhämtat sig. Fonden kan även förvärva hela nyproduktionsprojekt som är i behov av kapital för att kunna slutföras.

Investeringsobjekten väljs ut, dels från affärsflödet i Nordic Property Investments ordinarie verksamhet inom transaktion och finansiering, dels via aktiv extern prospektering och dels i samarbete med utvalda bostadsutvecklare.

Vår investeringsstrategi kan kortfattat sammanfattas i fyra punkter:

  • Ställa likviditet redo via en fond för kommande investeringar, primärt i bostadssektorn.
  • Genom NPI:s nätverk, löpande identifiera fastigheter och projekt i kris.
  • Analysera och köpa in kvalitativa fastighetstillgångar i fonden till en substantiell rabatt.
  • Förvalta, förädla och sälja vidare fastighetstillgångarna till marknadspris inom 5 år med möjlighet till förlängning upp till 2 år om AIF-förvaltaren så beslutar.

NPI Residential Fund 1 är en så kallad ”closed end” och onoterad fond som riktar sig enbart till professionella investerare. För att investera krävs att man är en institution eller juridisk person med erfarenhet och med ett investeringsbart kapital om minst 5 mkr. Fonden har en löptid på 5 år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

jesper roslund

+46 707-60 81 82