Nordic Property Investment har gedigen erfarenhet av finansiering, transaktioner och kapitalmarknadsfrågor

Baserat på vår långa erfarenhet inom både finans- och fastighetsbranschen ger vi fastighetsägare och investerare råd i frågor som rör bankfinansiering, bredare kapitalmarknadsfinansiering, samt transaktioner och mäkleri.

finansiering

En väl sammansatt lånefinansiering är grunden för god stabilitet och avkastning. Med lång erfarenhet och brett nätverk inom bankvärlden hjälper Nordic Property Investment fastighetsägare att utvärdera sin lånestruktur och upphandla ny finansiering, både senior och junior.

För mer information, vänligen kontakta:

HARALD BENGTSSON

+46 763-38 58 58

Kapitalmarknadsfrågor

Allt fler fastighetsföretag vill finansiera sig genom kapitalmarknaden och även dra fördel av en notering på börsen. Nordic Property Investment har lång erfarenhet av börsnoteringar och erbjuder rådgivning i noteringsprocessen likväl som rådgivning kopplat till en bredare finansieringsprocess på kapitalmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustav Rehnqvist

+46 708-72 51 09

Fastighetstransaktioner

Baserat på vår gedigna kunskap och erfarenhet av fastighetsbranschen och vårt breda nätverk av investerare erbjuder Nordic Property Investment även stöd i enskilda fastighetstransaktioner. Både vad gäller struktur samt förvärv och avyttring av kommersiella fastigheter och större bostadsfastigheter.

Nordic Property Investment täcker även in hotellsegmentet – som en av få aktörer i Sverige med gedigen erfarenhet av det hotellsegmentet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Thorell

+46 70-782 00 67