Fastator blir delägare i Svenska Bostadskompaniet

Fastator har ingått avtal om att förvärva 50% av SBK Svenska Bostadskompaniet AB genom att teckna aktier i en nyemission som möjliggör för bolaget att fortsätta sin tillväxtresa.

Svenska Bostadskompaniet äger idag fem bostadsfastigheter i Skövde och Jönköping med ett totalt fastighetsvärde om cirka 175 Mkr. Ytterligare förvärv planeras i regionen.

– Att agera i ett segment där styckesfastigheterna ofta är för stora för lokala aktörer och för små för de större fastighetsaktörerna, är ett mikrosegment som har en mycket stark tillväxtpotential. Dessutom sker tillväxten i en stabil del av Sverige, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Svenska Bostadskompaniets VD Johan Fogelberg har tidigare varit med och byggt upp bostadsbolagen Din Bostad AB och Willhem AB med totalt över 25 000 lägenheter.

– Vi är glada för Fastators förtroende som stärker våra möjligheter för fortsatt stark tillväxt inom bostadssegmentet på våra identifierade tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Vi har ett antal pågende förvärv och söker löpande fler fastigheter, kommenterar Johan Fogelberg, VD Svenska Bostadskompaniet.

Resterande 50% av Svenska Bostadskompaniet ägs till lika delar av VD Johan Fogelberg, styrelseordförande Klaus Jäntti (tidigare VD på Brummer och Partners), Gustav Rehnqvist (tidigare SEB Enskilda, Deutsche Bank, Pareto Securities och Cushman & Wakefield) och Anders Thorell (tidigare Bjurfors, Cushman & Wakefield och Newsec). Fastigheterna kommer att förvaltas och utvecklas av Nordic Property Invest. Initialt investeras cirka 35 Mkr och Fastators VD Knut Pousette kommer att sitta i styrelsen för Svenska Bostadskompaniet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se +46 (0) 70 733 80 00

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se +46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se +46 (0) 70 249 72 55

Johan Fogelberg, VD Svenska Bostadskompaniet
johan@fogelberg@propertyinvest.se +46 (0) 70 837 36 41


Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.