Nordic Property Investment – ditt val för professionella fastighetsaffärer
fastighetsutveckling, rådgivning och fondförvaltning
Aktuellt: vad händer inom bolaget

Bra fastigheter i bra lägen erbjuder en oslagbar kombination av stabil värdetillväxt och starka kassaflöden på längre sikt oavsett marknadsutvecklingen. Nordic Property Investments syfte är att hjälpa investerare och fastighetsägare till en bättre fastighetsaffär oavsett konjunkturläget. 

Vi är specialiserade inom fastighetsrelaterad rådgivning och fondförvaltning. Vår rådgivning erbjuder expertis inom finansiering, kapitalmarknadsfrågor och transaktioner. Vi gör processen från investering till avkastning trygg. 

Vårt team hjälper fastighetsägare att se över och utveckla sitt fastighetsbestånd för att få rätt portfölj, värdering och avkastning. Vi är även verksamma inom fondförvaltning. NPIs fonder riktar sig enbart till professionella investerare och syftet är att tillvarata de 

investeringsmöjligheter som följer marknadens upp- och nedgång.

Bakom Nordic Property Investment står bland annat Anders Thorell, Gustav Rehnqvist, Harald Bengtsson, Christer Holmstrand, Johan Fogelberg och Jesper Roslund som alla har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom bank, finans, fastighetstransaktioner och kapitalförvaltning.

Vårt mål är att göra fastighetsaffären enklare och mer lönsam.