Nordic Property Investment har gedigen erfarenhet av finansiering, transaktioner och kapitalmarknadsfrågor

Baserat på vår långa erfarenhet inom både finans- och fastighetsbranschen ger vi fastighetsägare och investerare råd i frågor som rör kapitalmarknadsfinansiering, transaktioner och mäkleri.

Kapitalmarknadsfrågor

Allt fler fastighetsföretag vill finansiera sig genom kapitalmarknaden och även dra fördel av en notering på börsen. Nordic Property Investment har lång erfarenhet av börsnoteringar och erbjuder rådgivning i noteringsprocessen likväl som rådgivning kopplat till en bredare finansieringsprocess på kapitalmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustav Rehnqvist

+46 708-72 51 09

Fastighetstransaktioner

Baserat på vår gedigna kunskap och erfarenhet av fastighetsbranschen och vårt breda nätverk av investerare erbjuder Nordic Property Investment även stöd i enskilda fastighetstransaktioner. Både vad gäller struktur samt förvärv och avyttring av kommersiella fastigheter och större bostadsfastigheter.

Nordic Property Investment täcker även in hotellsegmentet – som en av få aktörer i Sverige med gedigen erfarenhet av branchen som helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Thorell

+46 70-782 00 67