Nordic Property Investment har gedigen erfarenhet av finansiering, transaktioner och kapitalmarknadsfrågor

Baserat på vår långa erfarenhet inom både finans- och fastighetsbranschen ger vi fastighetsägare och investerare råd i frågor som rör kapitalmarknadsfinansiering, transaktioner och mäkleri.

Baserat på vår mångåriga erfarenhet i fastighetsbranschen, breda nätverk av fastighetsägare och investerare erbjuder Nordic Property Investment såväl stöd inom enskilda fastighetstransaktioner som långsiktig förvaltning och utveckling av större bestånd. Förutom rådgivning vid avyttring av kommersiella fastigheter och hyreshus har vi kompetens att bistå vid försäljning för ombildning till bostadsrätt.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Anders Thorell
+46 707 82 00 67