Nordic Property Invest erbjuder ett direktägande i bostadsfastigheter

Ett direktägande innebär en kortad sträcka mellan investerare och investering vilket ger en god översikt och tydlighet. Vi investerar i bostadsfastigheter på orter dit vi själva har en koppling och kan bidra med en god lokalkännedom. Genom att utveckla underhåll och drift behåller fastigheterna sitt värde och grundar för en stabil värdeökning.

Fördelarna med ett direktägande i bostadsfastigheter är många. Både historiskt sett och enligt vår bedömning är marknadsutvecklingen för fastigheter stabil vilket innebär låg risk, något vi också hela tiden minskar genom ett växande fastighetsbestånd. Vår avkastningsmodell ger både hög direktavkastning och totalavkastning jämfört med andra investeringsalternativ.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

JOHAN FOGELBERG
+46 708-37 36 41
johan.fogelberg@propertyinvest.se

Exempel på avkastningsmodellen

I Skaraborg har vi samlat investeringarna i ett separat bolag, Skaraborgs Bostads Aktiebolag. Vi tar in investeringar från 5 mkr varav ca 80% i lån med 5% ränta samt 20% i eget kapital (aktier och överkursfond), med en investeringshorisont på mellan 5 – 7 år. Lånet löper med 5% årlig ränta med kvartalsvisa utbetalningar månaden efter avslutat kvartal. Investeraren får sin procentuella aktiekapitalandel av vinsten som löpande utdelning med begränsning av kassaflödet för året.