Nordic Property Investment – ditt val för professionella fastighetsaffärer
Aktuellt: vad händer inom bolaget
Föregående
Nästa

Bra fastigheter i bra lägen erbjuder en oslagbar kombination av stabil värdetillväxt och starka kassaflöden på längre sikt oavsett marknadsutvecklingen. Nordic Property Investments syfte är att hjälpa investerare och fastighetsägare till en bättre fastighetsaffär oavsett konjunkturläget. 

Vi är specialiserade inom fastighetsrelaterad rådgivning och finansiell placering i fastigheter. Vår rådgivning erbjuder expertis inom finansiering, kapitalmarknadsfrågor och transaktioner. Vi gör processen från investering till avkastning trygg. Vårt team hjälper fastighetsägare att se över och utveckla sitt fastighetsbestånd för att få rätt portfölj, värdering och avkastning. Vi är även verksamma inom finansiell placering i fastigheter som möjliggör ett direktägande med enkel och tydlig översikt utifrån en stabil avkastningsmodell.

Bakom Nordic Property Investment står bland annat Anders Thorell, Gustav Rehnqvist, Christer Holmstrand och Johan Fogelberg som alla har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom bank, finans, fastighetstransaktioner och kapitalförvaltning.

Vårt mål är att göra fastighetsaffären enklare och mer lönsam.