Nordic Property Investment – ditt val för professionella fastighetsaffärer
Aktuellt: vad händer inom bolaget
Föregående
Nästa

Nordic Property Investments mål är att bistå fastighetsägare och investerare till bra fastighetsaffärer oavsett rådande konjunkturläge

Våra rådgivare är specialister, samtliga med lång erfarenhet inom fastighetstransaktioner och finansiella placeringar i fastigheter.Vårt team hjälper fastighetsägaren att se över och utveckla sitt fastighetsbestånd i syfte att ge portföljen maximal avkastning och marknadsvärdering. Vi är även verksamma inom finansiella placeringar i fastigheter genom att vi sätter upp investeringsklubbar för gemensamma investeringar i fastigheter på en i förväg bestämd placeringshorisont. Vi har även möjlighet att erbjuda ekonomisk- och teknisk förvaltning av allt från enskilda fastigheter upp till större fastighetsbestånd.

Bakom Nordic Property Investment står Anders Thorell, Christer Holmstrand och Sten Haeger, alla med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetstransaktioner, finans och förvaltning.