2018 och pågående

Rådgivare förmedling av byggrätt för vårdboende

Odalen fastighets ab

MSEK 6,5
Maj 2019

Förmedling av industri- och handelsfastighet i Åkersberga

Evolv ab

MSEK 27
December 2018

Rådgivare förvärv

jV byggrätter Stor-Stockholm

MSEK 1
Pågående

Rådgivare försäljning av 
tomträtt till Bo Trygg AB

Bo Trygg
Högdalen

Juli

Rådgivare förvärv

Vallastaden i Linköping

MSEK 125

Januari

Kapitalanskaffning och 

företagsrådgivare

Youple

Pågående

Rådgivare förvärv 

i Eskilstuna

SBB

MSEK 53

Januari 

Rådgivare fastighetsförvärv 

Skövde

Not disclosed

MSE25

Juli

Rådgivare fastighetsförsäljning 

Skövde

Not disclosed

MSEK 25

Juli

2016-2017

Förvärv av fastighet
från Klövern AB

Kruhsberg Fastighets AB

MSEK 65

Juni 2017

Rådgivare obligationslån

SBB

MSEK 500

Mars 2017 

Aktieplacering

IAC AB

MSEK 45

December 2016

Rådgivare börsintroduktion

SBB

MSEK 3,5

November 2016

Rådgivare förvärv av
Panirab AB

SBB

MSEK 10

Oktober 2016

Rådgivare nyemission

SBB

MSEK 630

September 2016

Försäljning av fastighetsportfölj

Sjövändan i Vadstena AB

MSEK 41

September 2016

Rådgivare Fastighetsutveckling

STP Fastigheter AB

MSEK 720

September 2016

Investering i bostadsfastigheter

Hyresfastigheter i Skövde

MSEK21

September 2016

Rådgivare senior bankfinansiering

SBB

MSEK 355

Juli 2016

Försäljning av fastighetsportfölj
till SBB i Norden AB

SBB

MSEK 385

April 2016

Förvärv av fastighetsportfölj
från Bygg Fast AB

SBB

MSEK 362

Februari 2016