Nordic property investment gör fastighetsaffären enklare och mer lönsam

En fastighetsägare kan vara allt från en intresseorganisation, stiftelse, fastighetsproducent, familjeföretag eller enskild juridisk person. I Sverige finns många stora och små fastighetsbestånd som ägts under lång tid och där aktiv och professionell förvaltning inte är en del av den dagliga verksamheten.

Nordic Property Investment erbjuder fastighetsägare rådgivning och tjänster för att utveckla fastighetsbeståndet så att det är rätt sammansatt, förvaltat, värderat och ger en marknadsmässig avkastning.

Målet är att göra fastighetsaffären enklare och mer lönsam. Tillsammans med våra partners erbjuder vi heltäckande tjänster inom analys, transaktioner, finansiering och förvaltning.

Vi erbjuder:

  • Analys och förslag på hur förvaltningen och kapitalstrukturen kan förbättras.
  • Stöd i omstruktureringar, förvärv och avyttringar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Sten Haeger
+46 735 122 226