Kungälv 2021

Uppdraget av det börsnoterade norska bolaget Leröy  Sverige AB var att finna en ny geografisk plats för ytterligare en produktionsanläggning för fisk i Sverige. Projektet hamnade i Kungälv där Sten Haeger bistod Leröy genom hela projektet med förhandlingar om anskaffning av mark med Kungälvs kommun, hyresavtal samt försäljning av fastigheten enligt en forward funding process …

Kungälv 2021 Läs mer »