Kungälv 2021

Uppdraget av det börsnoterade norska bolaget Leröy  Sverige AB var att finna en ny geografisk plats för ytterligare en produktionsanläggning för fisk i Sverige.

Projektet hamnade i Kungälv där Sten Haeger bistod Leröy genom hela projektet med förhandlingar om anskaffning av mark med Kungälvs kommun, hyresavtal samt försäljning av fastigheten enligt en forward funding process dvs fastighetsprojektet såldes till en norsk fastighetsinvestor redan i projektfas med tomtavtal, hyresavtal, entreprenadavtal på plats. Fastigheten i Solbräcke industriområde tas i bruk i maj 2022.