Skaraborgs Bostads Aktiebolag förvärvar nya fastigheter i Skövde

– och rekryterar finansprofilen Klaus Jäntti som styrelseordförande

Skaraborgs Bostads Aktiebolag förvärvar ytterligare två fastigheter på Norrmalm i Skövde. Tillsammans med fastighetsförvärvet i Jönköping i september utökar bolaget sitt bestånd av centralt belägna fastigheter i de båda städerna till ett totalt värde om cirka 175 MSEK.

Skaraborgs Bostads Aktiebolags nyförvärv av de två fastigheterna i Skövde går helt i linje med ambitionen att skapa en gedigen fastighetsportfölj med stabil värdeökning i Skaraborg med omnejd. Beståndet finansieras av traditionell finansiering men även via personliga investerare som får ett direktägande i fastigheterna.

  • Vi söker lokala investerare i syfte att kunna förvärva fastigheter till ett sammanlagt värde i portföljen om 500-700 MSEK. Vi ger en garanterad avkastning om 5%, förra året var totalavkastningen 8% på insatt kapital exklusive värdetillväxt i fastigheterna. Målet är att ge investerarna en värdetillväxt i den portföljpremie som uppstår vid en försäljning alternativt notering, säger bolagets vd Johan Fogelberg.

De nya fastighetsförvärven består av sammanlagt 19 bostadslägenheter och förvärvades till en köpeskilling av 25,5 MSEK. Säljare var en privat fastighetsägare och rådgivare i affären var ERA  i Skövde. Bolaget äger sedan tidigare två centralt belägna fastigheter i Skövde och en i Jönköping.

Kända finansprofilen Klaus Jäntti ny styrelseordförande

Bolaget tillkännager nu även Klaus Jäntti som ny arbetande styrelseordförande. Jäntti var bland annat under många vd för nordiska hedgefondförvaltaren Brummer & Partners AB.

  • Vi är mycket glada över att Klaus kliver in som styrelseordföranden. Hans breda kontaktnät kommer att vara en stor tillgång för Skaraborgs Bostads Aktiebolag i kapitalanskaffningen föramöver, säger Johan Fogelberg.

Skaraborgs Bostads Aktiebolag startades 2018 av Johan Fogelberg. Bolaget är fristående men har från bolagsstarten ett nära samarbete med Nordic Property Investment, vilket säkerställer direktaccess till bolagets expertis inom rådgivning vid fastighetsaffärer och finansiering.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Fogelberg, vd, Skaraborgs Bostads Aktiebolag
Tel: +46 708 373 641
E-post: skaraborgsbostadsab@gmail.com