Skaraborgs Bostads Aktiebolag förvärvar hyresfastighet i Jönköping

Skaraborgs Bostads Aktiebolag förvärvar hyresfastighet i Jönköping till ett värde av 49 MSEK. Förvärvet är bostadsbolagets tredje i ordningen med ambitionen att skapa en gedigen fastighetsportfölj med stabil värdeökning i Skaraborg med omnejd.

Fastigheten Barnarp färdigställdes 2017/18 och består av 22 hyreslägenheter med garage och p-platser fördelade på en yta på 1596 kvm. Ombud för säljaren var Newsec.

  • Vi är otroligt glada över förvärvet i Jönköping som ligger helt i linje med vår affärsidé, att äga och aktivt förvalta attraktiva hyresfastigheter i Skaraborg med omnejd, säger Johan Fogelberg, VD Skaraborgs Bostads Aktiebolag.

Bolaget äger sedan tidigare två fastigheter i Skövde, Gerd 3 på Sandtorget 1, bestående av 17 lägenheter och 4 lokaler, samt Eriksdal 6 som består av 28 lägenheter.

Erbjuder investerare ett direktägande i fastigheterna

Skaraborgs Bostads Aktiebolag startades 2018 av Johan Fogelberg, med stöd av Nordic Property Investment. Bolaget har för avsikt att skapa en gedigen fastighetsportfölj i Skaraborg med omnejd där aktiv förvaltning av beståndet ska säkerställa en stabil värdeökning. Bostadsbeståndet finansieras av traditionell finansiering men även via personliga investerare som får ett direktägande i fastigheterna.

  • Vi tittar enbart på fastigheter på orter där vi själva har en koppling och kan bidra med god lokalkännedom. Genom en aktiv förvaltning säkerställer vi en stabil värdeökning som ger våra investerare god avkastning på investerat kapital, bra översikt och tydlighet, avslutar Fogelberg.

Skaraborgs Bostads Aktiebolag är ett fristående bolag men har ett nära samarbete med Nordic Property Investment, vilket säkerställer direktaccess till bolagets expertis inom rådgivning vid fastighetsaffärer.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Fogelberg, VD Skaraborgs Bostads Aktiebolag
Tel: +46 708 373 641
E-post: johan.fogelberg@propertyinvest.se