Nordic Property Investment förmedlar bostadsfastigheter i Ödeshög

Nordic Property Investment har förmedlat två bostadsfastigheter i Ödeshög på uppdrag av Sterner Stenhus Fastigheter AB. Köpare är Johan och Svante Holding AB.

Nordic Property Investment har haft i uppdrag av Sterner Stenhus AB att hitta en köpare till de två bostadsfastigheterna Kantarellen 1 och Mursleven 12 i Ödeshög. Fastigheterna består av 52 lägenheter med en uthyrningsbar yta på totalt 3 724 kvm. Nu står det klart att köparen är Johan och Svante Holding AB.

– Vi är mycket glada över förvärvet i Ödeshög. För oss innebär affären en idealisk etablering i Östergötland. Den ger oss ett bra bestånd som vi ser fram emot att utveckla genom kommande investeringar, säger Johan Högberg på Johan och Svante Holding AB.

Fastigheterna är fullt uthyrda och lägenheterna kommer att renoveras i samband med omflyttningar.

– Vår roll är bland annat att förse aktörer utöver den snäva krets som vanligtvis ägnar sig åt fastighetsaffärer med den access och kunskap som krävs för långsiktigt hållbara affärer. Att investera i fastigheter i mindre orter möjliggör en stabil värdetillväxt och starka kassaflöden, säger Johan Fogelberg, rådgivare på Nordic Property Investment.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Fogelberg, Nordic Property Investment
Tel: 0708-373641
Mail: johan.fogelberg@propertyinvest.se