Nordic Property Investment skapar fond baserad på vikande fastighetsmarknad

Mot bakgrund av den vikande fastighetsmarknaden startar Nordic Property Investment en ny fond (NPI Fund 1) som är inriktad på att skapa avkastning i en vikande fastighetsmarknad. Fonden blir Sveriges första fastighetsfond i sitt slag och kommer inrikta sig primärt mot bostadssektorn, där investeringsmöjligheterna bedöms mest förmånliga i nuläget.

Utgångsläget för fonden är det prognostiserade överutbudet av nyproducerade bostadsrätter. Redan idag indikeras att utbudet av nyproducerade bostadsrätter inom premium- till mellansegmentet kommer att överstiga marknadens efterfrågan. Ett scenario som sannolikt leder till att ett antal bostadsutvecklare inom kort kommer att behöva köpa tillbaka tomma och osålda lägenheter till fullpris eller överrabattera bostäderna. Oavsett vilken väg man väljer så kan det skapa finansiella problem för bostadsutvecklaren om processen drar ut på tiden. Vår bedömning är därför att det kommer uppstå behov av nytt kapital i sektorn då många mindre och nya bostadsutvecklare arbetar med relativt liten likviditet och med ett känsligt kassaflöde.

Vår position som oberoende fastighetsrådgivare med väl utbyggda nätverk inom hela fastighetsbranschen skapar goda förutsättningar för att skapa affärer även i en vikande bostadsmarknad. Vi bedömer därför tidpunkten som rätt för en så kallad ”Opportunity fond” inom fastigheter med inriktning på bostadssektorn, varför vi nu lanserar NPI Fund 1.

Kortfattat bygger vår modell på att: 
– Ställa en substantiell likviditet redo för kommande investeringar, primärt i bostadssektorn
– Genom vårt nätverk, löpande identifiera fastigheter och projekt i kris
– Analysera och köpa in kvalitativa fastighetstillgångar i fonden till en substantiell rabatt
– Förvalta, förädla och sälja vidare fastighetstillgångarna till marknadspris inom 5 år

Fonden ligger nu för godkännande hos Finansinspektionen och beräknas vara färdigregistrerad inom kort. NPI Fund 1 är en s.k. ”closed end” och onoterad fond som riktar sig enbart till professionella investerare. För att investera krävs att man är en institution eller juridisk person med erfarenhet och med ett investeringsbart kapital om minst 5 mkr.

För mer information, vänligen kontakta: 
Jesper Roslund, VD Nordic Property Investment Funds
jesper.roslund@propertyinvest.se 070-7608182